Použitý lis SCHWABE Model 300 ton Rezy Koža Auto Trim

Použitie SCHWABE SR 300 kovoobrábacieho lisu

Rezy Koža Auto Trim

Dátum výroby 2002.

Overené sériovým číslom OEM.

Používa sa pri výrobe komponentov na automatické orezávanie kože

Cenové “, ako je to, kde je” Košice, Slovensko 125 000,00 USD (USD) Stlačte s kŕmnym systémom

150 000,00 USD (USD) pre lis s kŕmnym systémom + 14 stôl na zber a kladenie

Okamžitá dostupnosť. Pozri priložené fotky + video, ktoré budem posielať do drop boxu.


For SALE – USED SCHWABE SR 300  Leather Cutting Press

Manufactured Date 2002.

Verified by OEM Serial number.

Used in Manufacture of Leather Auto Trim Components

Priced “as is where is” Kosice, Slovakia $125,000.00 (USD) Press with Feeding System

$150,000.00 (USD) for Press with Feeding System + 14 Tables for picking & laying

Immediate Availability. See attached Photos + Video I will send to drop box.


 

This entry was posted in Schwabe Die Cutting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s